Váš košík je prázdny!
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
Produkty za pár

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky stanovené pre nákup v eshope www.getgame.sk spoločnosťami Sloveco s.r.o.,

platné a účinné od 01.08.2011

 

Základné ustanovenia


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa zaoberajú vzťahmi v oblasti predaja tovaru a sú záväzné pri predaji tovaru kupujúcemu.

 

Ceny tovarov a ochrana osobných údajov

Všetky konečné ceny produktov sú konečné. Sme platcami DPH.

Každá objednávka vytvorená v tomto eshope musí obsahovať nasledujúce údaje:

- o kupujúcom,

- o množstve, druhu tovaru,

- spôsob dopravy, spôsob platby.

Všetky informácie poskytnuté kupujúcim počas registrácie a objednávky sú výlučne pre naše účely, pre splnenie konkrétnej objednávky a na zaregistrovanie kupújuceho do systému.

Kupujúci, ktorý odoslal objednávku do systému sa zaväzuje zaplatiť za ňu príslušnú cenu v určenej hodnote.

 

Objednávka tovaru, ktorý ešte nevyšiel (preobjednávka)

Jedná sa o tovar, ktorý ešte nie je k dispozícii na Slovensku a má stanovený predbežný dátum vydania. Tento dátum vydania sa však môže kedykoľvek meniť. Taktiež sa to týka aj ceny, ktorá je pri preobjednávkach dynamická. Pri akejkoľvek zmene ceny je zákazník upozornený na túto skutočnosť. Ak po oboznámení danej skutočnosti zákazník nezruší objednávku, je objednávka naďalej považovaná za prijatú a čaká sa na jej vybavenie. V prípade, ak zákazník nesúhlasí s touto zmenou, je objednávka zrušená.

 

Zrušenie objednávky

Ak sa jedná o tovar, ktorý nevyšiel, nie je skladom alebo ešte nebol expedovaný ku zákazníkovi, môže byť objednávka kedykoľvek zrušená bez akéhokoľvek postihu zákazníka.

V prípade, že zákazník nezruší objednávku pred jej odoslaním a neprevezme tovar od zásielkovej služby (pošta, kuriér), zaväzuje sa uhradiť všetky náklady vynaložené zo strany predávajúceho (doprava, vzniknutá škoda, ušlý zisk). Tieto náklady musí zákazník uhradiť na príslušný účet eshopu vedený v banke.

 

Informácie o tovare

Všetky informácie sú prevzaté od dodávateľov. Nepreberáme zodpovednosť za ich neúplnosť, platnosť. Vo väčšine prípadov má každý produkt svoj reálny obrázok (obal), v minimálnom počte prípadov môže mať hra konečný iný predný obal.

Všetky hry sú v anglickom jazyku. Ak nie je stanovené inak ako napr. CZ titulky, CZ verzia (aj dabing český). Každá hra má svoj obal, na ktorom je v dolnom rohu stanovený odporúčaný vek, od ktorého by mala byť daná hra hraná.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V súlade so zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenie takejto možnosti nás kontaktuje.

 

Odstúpiť od zmluvy je možné ak:

- je tovar v pôvodnom nepoškodenom obale. V prípade, že sa jedná o hru, nesmie byť porušená fólia resp. nálepka označujúca uzatvorený obal,

- produkt nesmie vykazovať známky poškodenia resp. používania,

- musí byť v kompletnom stave tak ako bol prebratý od predávajúceho, nesmie chýbať ani faktúra,

- tovar zasielajte na našu adresu najlepšie doporučene prvou triedou, nezdopovedáme za jeho prípadne poškodenia alebo stratu pri jeho dodaní,

- po splnení všetkých týchto podmienok Vám po obdržaní tovaru budú vrátené peniaze na vami uvedený bankový účet alebo cez poštovú poukážku na adresu do 14 pracovných dní od prijatia tovaru,

- v prípade nesplnenia týchto vyššie uvedených podmienok, nebudeme akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude zaslaný na náklady odosielajúceho späť.

Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

Pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči spotrebiteľ stráca nárok na odstúpenie od zmluvy okamihom zaslania elektronického obsahu (napr. Xbox LIVE kódy, PSN kódy) na email zákazníka alebo formou SMS správy na telefónné číslo uvedené v objednávke.

 

Elektronicky doručené digitálne kódy (PSN, Xbox LIVE ...)

Predávajúci doručí digitálny kód v súlade s požiadavkou objednávateľa, buď na jeho email alebo prostredníctvom sms správy na ním určené telefónné číslo. Všetky kódy sú pred dodaním overené a následne zaslané konečnému zákazníkovi. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť kódu, po jeho digitálnom doručení (pokiaľ sa preukáže, že kód bol znefunkčnený až po jeho odoslaní zákazníkovy). Je na zákazníkovi, ktorému bol takto produkt doručený, aby daný produkt včas použil a zabezpečil svoje koncové elektronické zariadenie (mobilný telefón, tablet, počítač,..), ako aj e-mail proti neoprávnenému použitiu treťou osobou.
 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky obchody uzatvorené so spoločnosťou Sloveco s.r.o. odo dňa vyhlásenia. Spoločnosti si vyhradzujú právo na zmenu týhto podmienok v závislosti od zmeny právnych noriem alebo na základe iných skutočností.
V Košiciach dňa 08.09.2011

Back to Top