Menu
Nákupný košík

Ochrana osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

  1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1.          Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť SLOVECO, s.r.o., so sídlom: Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 17 085 918, IČ DPH: SK2020486941 (ďalej len "správca").

1.2.          Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

web: http://getgame.sk

mail: info@getgame.sk

tel: 0904 094 898

1.3.          Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
 

  1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1.          Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").
 

  1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1.          Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za poskytnutné tovary a služby, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2.          Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 

  1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1.          Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 

  1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.          Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Websupport, s.r.o. (správca serverov a prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti).
 

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1.          Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2.          Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaily info@getgame.sk

6.3.          Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.4.          Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 17.05.2018

GETGAME.sk prispôsobujeme na mieru vám. Na základe vášho správania na webe, personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme pre vás relevantné ponuky a produkty. Aby ste využili náš eshop s najvyšším komfortom, umožnite prosím prijímanie COOKIES na našej stránke.