Menu
Nákupný košík

Reklamačný poriadok

Na tovar zakúpený v našom eshope sa vzťahuje záruka podľa zákonov platných v Slovenskej republike. Uplatniť si ju môžete nasledovne:

 • 2 roky pre nový tovar ododňa prevzatia tovaru
 • uplatnenie reklamácie je potrebné cez email alebo telefonicky
 • dôležité je vyplniť reklamačný formulár a poslať ho spolu s reklamovaný tovarom
   

K uplatneniu reklamácií je potrebné mať doklad o kúpe (faktúra), vypísať zoznam chýb, ktoré má tovar a dodať tento tovar predávajúcemu neporušený a v pôvodnom stave. Ak tak kupujúci neurobí, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

Záruka sa vzťahuje len na chyby vzniknuté pri bežnom používaní výrobku.

Záruka sa nevzťahuje:

 1. na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním,
 2. násilným spôsobom (náraz, pád, piesok, voda, atď),
 3. neodbornými zásahmi,
 4. pripojovanie iných sieťových adaptérov a prepnutím na napájaciu sieť,
 5. s poruchami na linkách spojov,
 6. nedodržaním technických podmienok pri inštalácii,
 7. nepostupovaním podľa návodu
 8. na chyby vzniknuté v dôsledku opráv, ktoré nerobil predávajúci alebo nim poverená osoba.
   

Predávajúci neberie zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktu (opotrebenie) a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou.

Pri tovare použitom, sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bol tovar zľavnený.

V súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, doba vybavenia reklamácie nesmie presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (doručenie výrobku či už osobne alebo poštou, kuriérom). Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Pre uplatnenie reklamácií na jednotlivé konzoly sa informujte u našich pracovníkov ako reklamovať rýchlejšie a komfortnejšie priamo v spoločnostiach, ktoré vyrábajú konzoly.

GETGAME.sk prispôsobujeme na mieru vám. Na základe vášho správania na webe, personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme pre vás relevantné ponuky a produkty. Aby ste využili náš eshop s najvyšším komfortom, umožnite prosím prijímanie COOKIES na našej stránke.